To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
SWEETWATER

— SPRAWY TECHNICZNE - Regulamin

SWEETWATER - 2018-08-03, 11:16
Temat postu: Regulamin

regulamin
country roads take me home to the place i belong


Ogólnie:

1. Rejestracja na forum jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz obowiązkiem jego przestrzegania.
2. Administracja jest zobowiązania do niezwłocznego informowania użytkowników o zmianach w regulaminie w odpowiednim do tego temacie.
3. Za sprawne funkcjonowanie forum odpowiada administracja. To do niej należy zgłaszać wszelkie pytania, problemy oraz zastrzeżenia.
4. Każdy użytkownik jest wobec siebie równy. Uprasza się o przestrzeganie kultury wypowiedzi.
5. Zabrania się wywoływania kłótni na forum. Prowokatorzy będą surowo karani.
6. Zabrania się rozwiązywania prywatnych sporów na forum. Przenoszenie ich na forumowy grunt będzie surowo karane.
7. Zabrania się propagowania przez użytkowników treści nazistowskich, faszystowskich, rasistowskich, homofobicznych, ksenofobicznych etc.
8. Forum opiera się na założeniach forum SL, tak więc nie będą akceptowane wszelkie nadnaturalne zdolności postaci i tym podobne zjawiska.

Postać:

1. Każdy użytkownik może posiadać 3 konta z trzema aktywnymi postaciami nieobjęte żadnymi ograniczeniami. Tworzenie 4 i każdej kolejnej postaci wymaga się od użytkownika wcześniejszego zebrania wymaganej ilości postów fabularnych na poprzednich kontach zgodnie z zasadą:
    » 4 konto - po 20 postów fabularnych na pozostałych,
    » 5 konto - po 35 postów fabularnych na pozostałych,
    » 6 konto - po 50 postów fabularnych na pozostałych,
    » etc.

2. Nick postaci powinien zawierać jej pełne imię i nazwisko. Zdrobnienia można użyć w profilu.
3. Zabrania się powielania nazwisk jeżeli postacie nie są ze sobą spokrewnione.
4. Avatar postaci powinien przedstawiać osobę, którą wybrało się na jej wizerunek. Należy pamiętać, że Sweetwater nie leży ani nad morzem, ani nie jest wielką metropolią, dlatego avatary z półnagimi modelkami pozującymi na tle wieżowców lub palm nie będą akceptowane.
5. Każdy użytkownik ma prawo zmienić wygląd swojej postaci raz na pół roku pod warunkiem, że wizerunki nie odbiegają od siebie pod względem podobieństwa. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy postać trafiła do grupy nieaktywnych i utraciła swój wizerunek. Taka zmiana nie jest liczona do limitu zmian raz na pół roku.
6. Osoby, które tworzą bliźnięta, mając obowiązek zawrzeć ten fakt w swojej karcie postaci.
7. Kopiowanie znanych i fikcyjnych postaci z książek, filmów, gier etc., wyraźne wzorowanie się na nich w karcie postaci oraz używanie ich imion i nazwisk jest zabronione.
8. Użytkownik ma dodatkowy dzień na naniesienie poprawek i dostosowanie się do uwag, które otrzymał na PW od osoby sprawdzającej jego kartę. O dzień licząc od daty napisania przez administrację postu z informacją o wysłaniu PW zostanie automatycznie przedłużona jego rezerwacja na wizerunek oraz miejsce w rodzinie.

Rozgrywka:

1. Rozpoczęcie gry fabularnej jest możliwe dopiero po zaakceptowaniu karty postaci. Zanim to nastąpi użytkownik ma do dyspozycji ShoutBox, Offtop i inne, pozafabularne tematy.
2. Po zaakceptowaniu karty postaci użytkownik ma 7 dni na napisanie pierwszego, fabularnego posta, licząc do godziny 23:59 ostatniego dnia. Na każdy kolejny dni jest 10, licząc do godziny 23:59 ostatniego dnia. Po upływie tego czasu, postać trafia do grupy nieaktywnych, a jej wizerunek może zostać przejęty przez innego użytkownika. O tym, jak aktywować postać, można przeczytać w dalszej części regulaminu.
3. Nieaktywność nie jest równoznaczna z utratą koloru; jeśli danej postaci minął czas na napisanie posta, można przejąć jej wygląd nawet, jeżeli jeszcze nie jest ona w grupie nieaktywnych. Zostanie tam przesunięta przy okazji najbliższych czystek.
4. Rozmowy telefoniczne i wpis w pamiętniku liczą się jako post fabularny tylko jeżeli długość postu jest minimum na wysokość avatara.
5. Administracja zastrzega sobie prawo do wykorzystania nieaktywnych postaci do tła fabularnego nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty trafienia do grupy nieaktywnych.
6. Rozgrywki zawierające sceny erotyczne i przemoc uprasza się o wyraźne zaznaczenie znakiem +18 lub ukrywać pod opcją hide.

Rezerwacja wizerunku:

1. Z każdego konta może jednorazowo zarezerwować dwa wizerunki - podstawowy i dodatkowy.
2. Rezerwacja wizerunku podstawowego trwa 3 dni i można przedłużyć ją do 7 dni włącznie. Rezerwacja wizerunku dodatkowego trwa 1 dzień bez możliwości przedłużenia.
3. Rezerwacje nie są godzinowe, wygasają dopiero wraz z końcem dnia, do którego obowiązują - tzn. z końcem dnia 1 o godzinie 23:59, końcem dnia 3 o godzinie 23:59 lub końcem dnia 7 o godzinie 23:59. O godzinie 00:00 dnia następnego wygasłą rezerwacje można przejąć.
4. Prośbę o przedłużenie rezerwacji należy kierować tylko i wyłącznie na konto Sweetwater. Wiadomości wysyłane na inne konta nie będą uwzględniane.
5. Odebranie wizerunku dodatkowego z konta właściwego traktowane jest jak rezerwacja podstawowa.
6. Z jednego konta można tylko dwukrotnie pod rząd zarezerwować dany wizerunek. Kolejna rezerwacja tego wizerunku będzie możliwa dopiero po upływie 24 godzin od czasu upłynięcia poprzedniej rezerwacji. Wcześniejsze nie będą uznawane.
7. Rezerwacje wizerunku na czas napisania posta jest możliwa tylko, jeśli postać jest już regulaminowo nieaktywna.. W innym wypadku nie będzie ona uznawana. Rezerwacja wizerunku na czas napisania postu trwa 1 dzień, należy posłużyć się kodem do rezerwacji dodatkowej.
8. Przed zgłoszeniem chęci zmiany wizerunku postaci konieczne jest wcześniejsze zarezerwowanie tego wizerunku. Rezerwacja wizerunku na zmianę trwa 1 dzień, należy posłużyć się kodem do rezerwacji dodatkowej.
9. W przypadku bliźniaczych wizerunków, dla obu obowiązuje czas dodania pierwszej rezerwacji.
10. Prosimy o stosowanie wzorów. Rezerwacje bez nich nie będą uznawane.

Rezerwacja miejsc pracy:

1. Z każdego konta można jednorazowo zarezerwować tylko jedno miejsce pracy.
2. Rezerwacja dotyczy konta, z którego jest zgłaszana. Rezerwacje dla innego nie będą uznawane.
3. Rezerwacja miejsca pracy trwa 3 dni i nie można jej przedłużyć.
4. Rezerwacje nie są godzinowe, wygasają dopiero wraz z końcem dnia, do którego obowiązują - tzn. z końcem dnia 3 o godzinie 23:59. O godzinie 00:00 dnia następnego wygasłą rezerwacje można przejąć.
5. Z jednego konta można tylko dwukrotnie pod rząd zarezerwować dane miejsce pracy. Kolejna rezerwacja tego miejsca pracy będzie możliwa dopiero po upływie 24 godzin od czasu upłynięcia poprzedniej rezerwacji. Wcześniejsze nie będą uznawane.
6. Prosimy o stosowanie wzoru. Rezerwacje bez niego nie będą uznawane.

Rezerwacja miejsca w rodzinie fabularnej:

1. Z każdego konta może jednorazowo zarezerwować tylko jedno miejsce w rodzinie.
2. Rezerwacja trwa 3 dni i można ją przedłużyć do 7 dni włącznie.
3. Rezerwacje nie są godzinowe, wygasają dopiero wraz z końcem dnia, do którego obowiązują - tzn. z końcem dnia 3 o godzinie 23:59 lub z końcem dnia 7 o godzinie 23:59. O godzinie 00:00 dnia następnego wygasłą rezerwacje można przejąć.
4.. Prosimy o stosowanie wzoru. Rezerwacje bez niego nie będą uznawane.

Nieobecności:

1. Aby móc zgłosić nieobecność, postać użytkownika powinna mieć napisane minimum 5 postów fabularnych.
2. Zgłaszając nieobecność należy wymienić wszystkie swoje konta, zabrania się zgłaszania nieobecności na pojedyncze postacie. Wyjątkiem są postacie, które w chwili zgłoszenia nieobecności nie mają minimalnej, wyżej wymienionej, ilości postów fabularnych.
3. Maksymalny czas nieobecności to 2 tygodnie.
4. Dłuższe nieobecności mogą zostać zaakceptowane po indywidualnych uzgodnieniach z administracją.
5. Każdy użytkownik otrzymuje dodatkowo 4 dni na powrót i napisanie posta fabularnego.
6. Nieobecność kończy się o godzinie 23:59 ostatniego dnia.
7. Kolejną nieobecność użytkownik może zgłosić dopiero, po napisaniu minimum 5 postów fabularnych na każdej swojej postaci, liczonych od momentu końca poprzedniej nieobecności.
8. Prosimy o stosowanie wzoru. Zgłoszenia bez niego nie będą uznawane.

Aktywacja i dezaktywacja postaci:

1. Aktywacja postaci jest możliwa dopiero po napisaniu przez użytkownika posta fabularnego oraz dokonania rezerwacji wizerunku.
2. Postać ma obowiązek wrócić ze swoim starym wizerunkiem. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wizerunek ten został przejęty przez innego użytkownika.
3. W momencie dezaktywacji postaci jej wizerunek będzie możliwy do przejęcia dopiero po upływie 1 pełnej godziny. Wcześniejsze rezerwacje nie będą uwzględniane.
4. Administracja zastrzega sobie prawo do wykorzystania dezaktywowanych postaci do tła fabularnego nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty zgłoszenia postaci do dezaktywacji. Jeżeli ktoś nie chce, aby jego postać była wykorzystywana w tle powinien ten fakt zgłosić w momencie dezaktywacji.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group